ERDEK DİNLENME TESİSLERİ 2020 YAZ SEZON DÖNEMLERİ

                                                                                                         A - B - C BLOK

                                                                                                  2020 YILI YAZ SEZONU

 

Erdek Dinlenme Tesisimiz; (7) günlük devreler halinde ve aşağıda belirtilen esaslara göre 2020 yılı Yaz Dönemi için hizmete sunulmuştur.

 

                                                                 TESİSİN DEVRELERİ VE TARİHLERİ

 

     DÖNEMLER                   BAŞLANGIÇ                         BİTİŞ                                     GÜN 

 

 1. DÖNEM                   20 MAYIS        GİRİŞ  -  27 MAYIS                     ÇIKIŞ       (7GÜN)
 2. DÖNEM                   28 MAYIS        GİRİŞ  - 04 HAZİRAN                ÇIKIŞ        (7GÜN)
 3. DÖNEM                   05 HAZİRAN    GİRİŞ - 12 HAZİRAN                ÇIKIŞ        (7GÜN)
 4. DÖNEM                   13 HAZİRAN   GİRİŞ  - 20 HAZİRAN                ÇIKIŞ        (7GÜN)
 5. DÖNEM                   21 HAZİRAN   GİRİŞ  - 28 HAZİRAN                 ÇIKIŞ       (7GÜN)
 6. DÖNEM                   29 HAZİRAN   GİRİŞ  - 06 TEMMUZ                 ÇIKIŞ        (7GÜN)
 7. DÖNEM                   07 TEMMUZ    GİRİŞ  - 14 TEMMUZ                  ÇIKIŞ       (7GÜN)
 8. DÖNEM                   15 TEMMUZ    GİRİŞ  - 22 TEMMUZ                  ÇIKIŞ       (7GÜN)
 9. DÖNEM                   23 TEMMUZ    GİRİŞ  - 30 TEMMUZ                  ÇIKIŞ       (7GÜN)
 10. DÖNEM                   31 TEMMUZ    GİRİŞ  - 07 AĞUSTOS                ÇIKIŞ       (7GÜN)
 11. DÖNEM                   08 AĞUSTOS GİRİŞ  - 15 AĞUSTOS                 ÇIKIŞ       (7GÜN)
 12. DÖNEM                   16 AĞUSTOS GİRİŞ  - 23 AĞUSTOS                 ÇIKIŞ       (7GÜN)
 13. DÖNEM                   24 AĞUSTOS GİRİŞ  - 31 AĞUSTOS                 ÇIKIŞ       (7GÜN)
 14. DÖNEM                   1 EYLÜL          GİRİŞ  - 08 EYLÜL                       ÇIKIŞ      (7GÜN)
 15. DÖNEM                   09 EYLÜL        GİRİŞ  - 16 EYLÜL                       ÇIKIŞ      (7GÜN)
 16. DÖNEM                   17 EYLÜL        GİRİŞ  - 24 EYLÜL                       ÇIKIŞ      (7GÜN)
 17. DÖNEM                   25 EYLÜL        GİRİŞ  - 02 EKİM                           ÇIKIŞ     (7GÜN)

 

Devreler için kişi başına yemek ve yatak ücretleri dernek Asil ve Fahri Üyesi, Çalışan Emniyet Mensubu, Derneğe üye olmayan E.Emn.Mensubu şeklinde düzenlenmiş ve fiyatlandırılmıştır.

 

YEMEK DURUMU : YARIM PANSİYON

Covid-19 pandemisiyle ilgili alınabilecek tedbirler çerçevesinde Sabah kahvaltı tabağı ve Akşam yemeği set menü şeklinde olup,  kutu meşrubatlar ekstra ücrete tabidir.

 

FİYATLAR:

Günlük kişi başı; yemek ve yatak dâhil    :

 

İndirimli dönemlerde akşam yemeği 5 çeşittir. (15,16,17 DÖNEMLER İNDİRİMLİDİR)

                                                          

                                                                              (15,16,17)                  (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14)

                                                                         DÖNEMLER                             DÖNEMLER             

Dernek Asil Üyesi                                     :             80,00 TL.                                100,00 TL.

Dernek Fahri Üyesi                                   :             100,00 TL.                              130,00 TL.

Çalışan Emniyet Mensubu                       :             100,00 TL.                              130,00 TL.

Derneğe üye olmayan E.Emn.Mensubu       :       100,00 TL.                              130,00 TL.

HESAP NUMARALARI:

Akbank Erdek Şubesi                                   : IBAN TR 39 0004 6006 1088 8000 0555 59

Erdek PTT Çek Hesap No                 : 518 18 88    

 

Not     15,16,17  Dönemler İNDİRİMLİDİR. KAHVALTI / AKŞAM YEMEK 5(Beş) ÇEŞİTTİR.

 

                                                                                                                        TESİS ŞARTNAMESİ

 

 1. Tesisimiz 20.05.2020- 02.10.2020 tarihleri arasında 7 şer günlük devreler halinde 17 dönemden oluşmaktadır.
 2. Tesise giriş gün ve saati dönemin başladığı tarihte saat 12.00’dir ve Kahvaltı yoktur. Tesisten çıkış gün ve saati önem bitiş tarihinin ertesi günü saat 12’dir ve kahvaltı vardır.
 3. Tesise iştirak edecek sakinlerimiz kendilerine ayrılan günde ve saatte tesise giriş yapacaktır. Tesise (1) gün önce iştirak etmek isteyenler Tesis Müdürlüğüne bilgi vermeden ve onay almadan geldikleri takdirde, erken geldikleri günün ücretini kişi başı belirlenen fiyat üzerinden ödeyeceklerdir.
 4. Dönemler yarım pansiyon olup, günlük kişi başı ücretine yatak ve yemek dâhildir.
 5. Odaların tamamında Tv, minibar, saç kurutma makinesi, -klima  ve güneş enerjisi ile çalışan sıcak su tertibatı, çarşaf, nevresim ve yastık Kılıfı bulunmakta olup, şezlong ve şemsiye ücretsizdir.
 6. Sabah kahvaltısı ve akşam yemeği tesis müdürlüğünün belirlediği saatlerde verilir. İştirakçi yemeklerini yemeseler dahi yatak ve yemek ücretlerini tam olarak ödeyeceklerdir.
 7. İştirakçi tesislere yalnız bir dönem katılabilir. Ancak iştirakçinin birden fazla dönem talebi Tesis müdürlüğünce değerlendirilir.
 8. Müracaatçı, müracaatının kabulünü yazı veya telefon ile bildirecek dönem ücretinin %25’sini Tesis’in Akbank Erdek Şubesi IBAN TR 39 0004 6006 1088 8000 0555 59 banka hesap numarasına veya Erdek PTT 518 18 88 no’lu posta hesap çeki numarasına en geç (5) iş günü içinde yatıracaktır. Dekontun bir örneğini Tesis Müdürlüğü’nün 0 266 835 65 41 no’lu faksına okunaklı şekilde fakslayacaktır. Bakiye kalan %75 dönem ücreti yatırılan dekontu ile peşin veya kredi kartına taksit yapılmaktadır.
 9. 0-5 yaş grubu çocuklar ücretsizdir. Ancak, bu yaş gurubuna ekstra yatak verilmemektedir. Ekstra yatak ve yemek talepleri olması halinde yatak ve yemek ücretinde % 50 indirim uygulanacaktır.
 10. 6-10 yaş grubu çocuklar için 7 GÜNLÜK DÖNEMLERDE %30 indirim uygulanır.
 11. Tesise müracaatta bulunan iştirakçi kabul ettiği devre için devre başından sonuna kadar kendi adlarına tahsis edilen devrenin ücretini tam olarak kabul ve taahhüt etmiş sayılacaklarından geç gelmek veya erken terk etmek durumunda da devre ücretini tam olarak ödeyecektir. İştirakçi adına tahsis edilen dönemi ikinci bir kişiye devredemez.
 12. Tesiste kalmak üzere müracaat edip, müracaatı kabul edilerek yer tahsisi yapılan iştirakçinin ölüm, hastalık veya tayin mazereti dolayısıyla talebinin iptali isteminde bulunması halinde bu mazeretini gösterir, resmi doktor raporu, ölüm kâğıdı veya tayin belgesini katılacağı devre tarihinden en geç (15) gün öncesinde tesis Müdürlüğü’ne bildirip belgelerini ibraz etmesi halinde yatırmış olduğu avanstan % 20 kesinti yapılmak suretiyle (30) gün içersinde yatırmış olduğu avansı iade edilir.
 13. Tesis devresinde kalırken 12. maddedeki hususların meydana gelmesi halinde iştirakçinin tesiste kaldığı günlerin ücretini tam olarak öder, geri kalan bakiye kendisine iade edilir.
 14. İştirakçi tesiste kaldığı dönem süresince odasında bulunan demirbaş eşyaların korunmasından sorumludur, demirbaş eşyaların kırılması ve kaybolması halinde bu zarar iştirakçiden tahsil edilir.
 15. Tesislere katılmak isteyenler müracaatlarını ek’te gönderilen başvuru formunu eksiksiz olarak doldurup Ek olarak kendisinin tanıtma kimlik kartı ve yanında iştirak edeceklerin kimlik fotokopilerini de ekleyerek ERDEK DİNLENME TESİSLERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN Ali Sarı Bandı, Sahil Mahallesi N:110/1 Erdek / BALIKESİR adresine postalanacaktır.
 16. Tesiste kalan sakinlerden tesis kurallarına uymayan; toplum ahlakına aykırı söz ve davranışlarda bulunanların, görevlilerin ikazlarını dinlemeyenlerin ilişikleri Tesis Müdürü tarafından derhal kesilecek olup, bu gibi kişilerin dönem ücreti olarak yaptıkları ödemelerinin iadesi hiçbir şekilde yapılmayacaktır.

 

TAAHHÜT

                                                                                                                                                             Tarih:…/…/2020

 

Yukarıda 16 Madde’ den oluşan tesis şartnamesini okudum. Maddelerde belirtilen nedenlerden dolayı bir husus yaşandığı takdirde iş bu maddeler çerçevesinde şahsıma yapılacak işlemlerin bağlayıcılığını ve sorumluluğunu şimdiden kabul, beyan ve taahhüt ediyorum.

                                                                                                              Adı Soyadı             :

                                                                                                              İmza                       :

 

 

 

 

                                                                                                                    BAŞVURU FORMU

 

Asil Üye                 Fahri Üye              Çalışan Emniyet Mensubu                 Derneğe üye olmayan E.Emn.Mensubu

                                                                                                                                            

 

 

MÜRACAATÇININ

Adı Soyadı                          : ………………………………………………………………………………

Sicil No.                               : …………………………………Dernek Üye No.:…………………

Baba Adı                             : ………………………………………………………………………………

Ana Adı                                               : ………………………………………………………………………………

Doğum Yeri ve Tarihi      : ………………………………………………………………………………

T.C. Kimlik No.                  : ………………………………………………………………………………

Nüfusa Kayıtlı olduğu    : İl………………… İlçe …………………..Mh/Köy…………………

                                                 Cilt ……………Aile Sıra No. ……… Sıra No ………………….

İkametgah Adresi           : ……………………………………………………………………………….

                                                 ……………………………………………………………………………….

                                                 ……………………………………………………………………………….

                                                 ……………………………………………………………………………….

Telefonlar                          : Ev 0 21………………….. GSM 05…………………………………

Aracınız var mı ?               : Evet  : ……Hayır : …..     Plaka No.: ………………………….

 

Acil durumlar da ulaşılabilecek yakınınızın

Adı Soyadı                          : ……………………………………………………………………………….

Telefon Numarası           : ……………………………………………………………………………….

 

Tercih Ettiği Dönem        : 1. Tercih ……… 2. Tercih ………… 3. Tercih………….

 

TESİSE KATILACAKLAR

 

Adı Soyadı                                          Yakınlık Derecesi                             Doğum Tarihi   

 1. ............................................................................................................................
 2. …………………………………………………………………………………………………………………………
 3. …………………………………………………………………………………………………………………………
 4. …………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

Adı Soyadı

İmza